Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg

11. Udržateľné financovanie (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Udržateľné financovanie (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly a Jasenko Selimovic.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia