Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

11. Hållbara finanser (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Hållbara finanser (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly och Jasenko Selimovic.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy