Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg

12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. oktober 2016

Henvist til kor.udv.: ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik