Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg

12. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu je dostavljen sljedeći nacrt delegiranog akta:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 4. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti