Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 octombrie 2016 - Strasbourg

12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 1 lună de la data primirii 4 octombrie 2016

retrimis fond: ECON

Notă juridică - Politica de confidențialitate