Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 oktober 2016 - Straatsburg

13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijziging van titels

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

Commissie AGRI
- Nieuwe titel van initiatiefverslag (2016/2078(INI)): "Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen"

Commissie FEMM
- Nieuwe titel van initiatiefverslag (2016/2060(INI)): "Vrouwenrechten in de landen van het Oostelijk Partnerschap"

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

Commissie AFET

- De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (2016/2239(INI))

- Particuliere beveiligingsondernemingen (2016/2238(INI))

Commissie CONT

- Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregelingen voor jongeren (2016/2242(INI))
(advies: CULT, EMPL, BUDG)

Commissies AFET, CULT

- Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(advies: DEVE)

Commissie DEVE

- Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van de ontwikkelingslanden (2016/2241(INI))

Commissie ECON

- De bankenunie - jaarverslag 2016 (2016/2247(INI))

- FinTech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (2016/2243(INI))
(advies: EMPL, ITRE, IMCO)

Commissie FEMM

- Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (2016/2249(INI))

Commissie IMCO

- Jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (2016/2248(INI))

- De werking van franchising in de detailhandel (2016/2244(INI))
(advies: EMPL, ECON)

Commissie JURI

- Toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (2016/2251(INI))
(advies: ENVI)

- Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (2016/2237(INI))
(advies: EMPL)

Commissie REGI

- Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: de tenuitvoerlegging van artikel 349 VWEU (2016/2250(INI))
(advies: AGRI)

- De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (2016/2245(INI))

Enquêtecommissie EMIS (artikel 198 van het Reglement)

- Verslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2215(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie ENVI

- Algemene herziening van het Reglement (2016/2114(REG))
verwezen naar ten principale : AFCO
(advies: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

Commissie BUDG (artikel 41 van het Reglement)

- Europees Jaar van het cultureel erfgoed (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
verwezen naar ten principale : CULT
(advies: BUDG, REGI, BUDG (artikel 41 van het Reglement))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (2016/2251(INI))
(advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement))

- Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (2016/2237(INI))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- De werking van franchising in de detailhandel (2016/2244(INI))
(advies: EMPL, ECON (artikel 54 van het Reglement))

- Vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(advies: CONT, ECON (artikel 54 van het Reglement))

Gezamenlijke commissies (artikel 55 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

- Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Commissies: ECON, LIBE (artikel 55 van het Reglement)
(advies: DEVE, JURI, INTA)

- Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
Commissies: AFET, CULT (artikel 55 van het Reglement)
(advies: DEVE)

Juridische mededeling - Privacybeleid