Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg

13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiana tytułów

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

Komisja AGRI
- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2016/2078(INI)):
„Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi”

Komisja FEMM
- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2016/2060(INI)): „Prawa kobiet w państwach partnerstwa wschodniego”

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

komisja AFET

- Reakcja na łamanie praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (2016/2239(INI))

- Prywatne firmy ochroniarskie (2016/2238(INI))

komisja CONT

- Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (2016/2242(INI))
(opinia: CULT, EMPL, BUDG)

komisje AFET, CULT

- W kierunku strategii UE na rzecz międzynarodowych stosunków kulturalnych (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(opinia: DEVE)

komisja DEVE

- Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (2016/2241(INI))

komisja ECON

- Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (2016/2247(INI))

- FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (2016/2243(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, IMCO)

komisja FEMM

- Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015 (2016/2249(INI))

komisja IMCO

- Roczne sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (2016/2248(INI))

- Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (2016/2244(INI))
(opinia: EMPL, ECON)

komisja JURI

- Stosowanie dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (2016/2251(INI))
(opinia: ENVI)

- Status przedsiębiorstw gospodarki społecznej i solidarnej (2016/2237(INI))
(opinia: EMPL)

komisja REGI

- Wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE (2016/2250(INI))
(opinia: AGRI)

- Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (2016/2245(INI))

komisja śledcza EMIS (art. 198 Regulaminu)

- Sprawozdanie w sprawie śledztwa dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2016/2215(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja ENVI

- Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (2016/2114(REG))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
(opinia: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

komisja BUDG (art. 41 Regulaminu)

- Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
(opinia: BUDG, REGI, BUDG (art. 41 Regulaminu))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Stosowanie dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu (2016/2251(INI))
(opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu))

- Statut przedsiębiorstw w gospodarce społecznej i solidarnej (2016/2237(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (2016/2244(INI))
(opinia: EMPL, ECON (art. 54 Regulaminu))

- Ustanowienie programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(opinia: CONT, ECON (art. 54 Regulaminu))

Wspólne posiedzenia komisji (art. 55 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

- Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
komisje: ECON, LIBE (art. 55 Regulaminu)
(opinia: DEVE, JURI, INTA)

- W kierunku strategii UE na rzecz międzynarodowych stosunków kulturalnych (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
komisje: AFET, CULT (art. 55 Regulaminu)
(opinia: DEVE)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności