Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg

14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

PETI, CULT, INTA

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

PETI, CULT, INTA

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s odredbama članka 307. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s odredbama članka 307. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Estonije – EGF/2016/003 EE//nafta i kemikalije (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (2015.) o izmjeni Priloga Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br.2241/2004/EZ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ideji monetarne politike „helicopter money” i njezinim posljedicama na periferne zemlje europodručja (B8-0972/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o borbi protiv antraksa (B8-0980/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o recikliranju europskih brodova (B8-0981/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o Kući europske povijesti (B8-0984/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o homologacijskim ispitivanjima emisija iz vozila i nadzorima (B8-0986/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o razvoju i promicanju održive prehrambene proizvodnje (B8-0988/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o radu maloljetnika (B8-1011/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o uskraćivanju pristupa na temelju geografske lokacije (B8-1012/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o ukidanju ili izmjeni Uredbe (EU) br. 1290/2013 o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (B8-1013/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Prijedlog rezolucije o potrebi za reformom Europske unije (B8-1014/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o promicanju tjelesne aktivnosti (B8-1015/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Prijedlog rezolucije o sankcijama Europske unije protiv Rusije i njihovu produženju (B8-1016/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o politici promicanja recikliranja (B8-1017/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o sve većoj prijetnji od islamističkog terorizma u Europskoj uniji (B8-1018/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti