Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 6., Csütörtök - Strasbourg

14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

DEVE, AFET, LIBE

- Javaslat az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Javaslat az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

PETI, CULT, INTA

- Javaslat a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

PETI, CULT, INTA

- Javaslat a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Javaslat a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Javaslat Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- A Tanács határozatra irányuló javaslata a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

TRAN

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI, BUDG

- Javaslat a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

- Javaslat a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

EMPL, BUDG

- Javaslat a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ENVI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a „helikopterpénz” ötletéről és ennek az euróövezet periférikus államait érintő következményeiről (B8-0972/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány a lépfene elleni küzdelemről (B8-0980/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Dominique Bilde és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány az európai hajók újrafeldolgozásáról (B8-0981/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az Európai Történelem Házáról (B8-0984/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a gépjárművek kibocsátására vonatkozó típusjóváhagyási vizsgálatokról és ellenőrzésekről (B8-0986/2016)

utalva

illetékes:

TRAN

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a fenntartható élelmiszer-termelés fejlesztéséről és előmozdításáról (B8-0988/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a gyermekmunkáról (B8-1011/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

EMPL

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a területi alapú tartalomkorlátozásról (B8-1012/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram részvételi szabályainak megállapításáról szóló 1290/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről vagy módosításáról (B8-1013/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Angel Dzhambazki. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió reformjának szükségességéről (B8-1014/2016)

utalva

illetékes:

AFCO

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a testmozgás előmozdításáról (B8-1015/2016)

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió Oroszország elleni szankcióiról és azok meghosszabbításáról (B8-1016/2016)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az újrahasznosítást támogató politikáról (B8-1017/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az iszlamista terrorfenyegetés növekedéséről az Európai Unióban (B8-1018/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat