Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 octombrie 2016 - Strasbourg

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PETI, CULT, INTA

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PETI, CULT, INTA

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) la măsuri de control (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție privind „banii din elicopter” și consecințele implicite pentru țările periferice din zona euro (B8-0972/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde și Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea antraxului (B8-0980/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde și Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la reciclarea navelor europene (B8-0981/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la Casa Istoriei Europene (B8-0984/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la „testele de omologare pentru vehicule și controalele aferente” (B8-0986/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea și promovarea unei producții alimentare durabile (B8-0988/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la munca copiilor (B8-1011/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la geoblocare (B8-1012/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea sau modificarea Regulamentului (UE) nr. 1290/2013 de stabilire a normelor de participare la programul-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” (B8-1013/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea reformării Uniunii Europene (B8-1014/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea activității fizice (B8-1015/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și la prelungirea acestora (B8-1016/2016)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la o politică de promovare a reciclării (B8-1017/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la amplificarea amenințării pe care o reprezintă terorismul islamic în Uniunea Europeană (B8-1018/2016)

retrimis

fond :

LIBE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate