Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 6. oktober 2016 - Strasbourg

14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PETI, CULT, INTA

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PETI, CULT, INTA

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 137(1)Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Estonije – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi v imenu Evropske unije, Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št.2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL, BUDG

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o „helikopterskem denarju“ in njegovih posledicah za države, ki mejijo na euroobmočje (B8-0972/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o boju proti vraničnemu prisadu (B8-0980/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o recikliranju evropskih ladij (B8-0981/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o Hiši evropske zgodovine (B8-0984/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o homologacijskih preskusih emisij iz vozil in nadzoru (B8-0986/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razvoju in spodbujanju trajnostne proizvodnje hrane (B8-0988/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o delu otrok (B8-1011/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o geografskem blokiranju (B8-1012/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razveljavitvi ali spremembi Uredbe (EU) št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“ (B8-1013/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Predlog resolucije o potrebi po reformi Evropske unije (B8-1014/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o spodbujanju telesne dejavnosti (B8-1015/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o sankcijah Evropske unije proti Rusiji in njihovem podaljšanju (B8-1016/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o politiki spodbujanja recikliranja (B8-1017/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o čedalje večji grožnji islamističnega terorizma v EU (B8-1018/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov