Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 6. října 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (rozprava)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Rwanda, případ Victoire Ingabireové
  3.2.Súdán
  3.3.Thajsko, zejména případ Andyho Halla
 4.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (předložený návrh usnesení)
 5.Hlasování
  5.1.Rwanda, případ Victoire Ingabireové (hlasování)
  5.2.Súdán (hlasování)
  5.3.Thajsko, zejména případ Andyho Halla (hlasování)
  5.4.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (hlasování)
  5.5.Situace v Sýrii (hlasování)
  5.6.Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (hlasování)
  5.7.Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (hlasování)
  5.8.Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (hlasování)
  5.9.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh (hlasování)
  5.10.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh (hlasování)
  5.11.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro osivo geneticky modifikované kukuřice MON 810 (hlasování)
  5.12.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro produkty z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (hlasování)
  5.13.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení na trh geneticky modifikované bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Postoj Rady v 1. čtení
 11.Udržitelné finance (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předložení dokumentů
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (207 kb) Prezenční listina (57 kb)    Jmenovitá hlasování (1893 kb) 
 
Zápis (82 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (32 kb) Jmenovitá hlasování (67 kb) 
 
Zápis (267 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (612 kb) Jmenovitá hlasování (1817 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí