Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
3.1.Rwanda: sagen om Victoire Ingabire
  
3.2.Sudan
  
3.3.Thailand, særlig sagen om Andy Hall
 4.International Financial Reporting Standards: IFRS 9(det indgivne beslutningsforslag)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Rwanda: sagen om Victoire Ingabire (afstemning)
  
5.2.Sudan (afstemning)
  
5.3.Thailand, særlig sagen om Andy Hall (afstemning)
  
5.4.International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (afstemning)
  
5.5.Situationen i Syrien (afstemning)
  
5.6.FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (afstemning)
  
5.7.Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer (afstemning)
  
5.8.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (afstemning)
  
5.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (afstemning)
  
5.10.Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af frø af genetisk modificeret majs 1507 (afstemning)
  
5.11.Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til frø af genetisk modificeret majs MON 810 (afstemning)
  
5.12.Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (afstemning)
  
5.13.Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 11.Bæredygtige finanser (forhandling)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Modtagne dokumenter
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (203 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1893 kb) 
 
Protokol (81 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (32 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (67 kb) 
 
Protokol (268 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (421 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1734 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik