Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire
  3.2.Σουδάν
  3.3.Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall
 4.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (υποβληθείσα πρόταση ψηφίσματος)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (ψηφοφορία)
  5.2.Σουδάν (ψηφοφορία)
  5.3.Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (ψηφοφορία)
  5.4.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (ψηφοφορία)
  5.5.Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  5.6.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (ψηφοφορία)
  5.7.Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (ψηφοφορία)
  5.8.Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (ψηφοφορία)
  5.9.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ψηφοφορία)
  5.10.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ψηφοφορία)
  5.11.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ψηφοφορία)
  5.12.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ψηφοφορία)
  5.13.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 11.Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1893 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (88 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (39 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (68 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (294 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (659 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1811 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου