Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 6. oktoober 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
3.1.Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum
  
3.2.Sudaan
  
3.3.Tai, eelkõige Andy Halli juhtum
 4.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9(esitatud resolutsiooni ettepanek)
 5.Hääletused
  
5.1.Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum (hääletus)
  
5.2.Sudaan (hääletus)
  
5.3.Tai, eelkõige Andy Halli juhtum (hääletus)
  
5.4.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (hääletus)
  
5.5.Olukord Süürias (hääletus)
  
5.6.ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (hääletus)
  
5.7.Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (hääletus)
  
5.8.ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (hääletus)
  
5.9.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi Bt11 seemnete turule laskmine (hääletus)
  
5.10.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemnete turule laskmine (hääletus)
  
5.11.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi MON 810 seemnete turulelaskmise loa pikendamine (hääletus)
  
5.12.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisist MON 810 toodete turulelaskmise loa pikendamine (hääletus)
  
5.13.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 turule laskmine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 11.Rahanduse jätkusuutlikkus (arutelu)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (202 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1893 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (32 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (67 kb) 
 
Protokoll (262 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (503 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1736 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika