Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta: vuosikertomus 2014 (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
3.1.Ruanda ja Victoire Ingabiren tapaus
  
3.2.Sudan
  
3.3.Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus
 4.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)
 5.Äänestykset
  
5.1.Ruanda ja Victoire Ingabiren tapaus (äänestys)
  
5.2.Sudan (äänestys)
  
5.3.Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus (äänestys)
  
5.4.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (äänestys)
  
5.5.Syyrian tilanne (äänestys)
  
5.6.Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (äänestys)
  
5.7.Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen täytäntöönpano (äänestys)
  
5.8.Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta: vuosikertomus 2014 (äänestys)
  
5.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin Bt11 siementen saattaminen markkinoille (äänestys)
  
5.10.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin 1507 siementen saattaminen markkinoille (äänestys)
  
5.11.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin MON 810 siementen luvan uusiminen (äänestys)
  
5.12.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetusta maissista MON 810 valmistettujen tuotteiden luvan uusiminen (äänestys)
  
5.13.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun puuvillan 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 saattaminen markkinoille (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 11.Kestävä rahoitus (keskustelu)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (208 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1893 kb) 
 
Pöytäkirja (81 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (33 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (68 kb) 
 
Pöytäkirja (264 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (417 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1819 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö