Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
3.1.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej
  
3.2.Sudán
  
3.3.Thajsko, najmä prípad Andyho Halla
 4.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9(predložený návrh uznesenia)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (hlasovanie)
  
5.2.Sudán (hlasovanie)
  
5.3.Thajsko, najmä prípad Andyho Halla (hlasovanie)
  
5.4.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (hlasovanie)
  
5.5.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  
5.6.Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (hlasovanie)
  
5.7.Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (hlasovanie)
  
5.8.Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (hlasovanie)
  
5.9.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh (hlasovanie)
  
5.10.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh (hlasovanie)
  
5.11.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre semená geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (hlasovanie)
  
5.12.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre výrobky z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (hlasovanie)
  
5.13.Námietka podľa článku 106: umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 na trh (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Pozícia Rady v prvom čítaní
 11.Udržateľné financovanie (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (57 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1893 kb) 
 
Zápisnica (82 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (32 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (67 kb) 
 
Zápisnica (269 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (593 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1882 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia