Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
3.1.Rwanda, fallet med Victoire Ingabire
  
3.2.Sudan
  
3.3.Thailand, särskilt fallet med Andy Hall
 4.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (framlagt resolutionsförslag)
 5.Omröstning
  
5.1.Rwanda, fallet med Victoire Ingabire (omröstning)
  
5.2.Sudan (omröstning)
  
5.3.Thailand, särskilt fallet med Andy Hall (omröstning)
  
5.4.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (omröstning)
  
5.5.Situationen i Syrien (omröstning)
  
5.6.FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (omröstning)
  
5.7.Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (omröstning)
  
5.8.Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (omröstning)
  
5.9.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (omröstning)
  
5.10.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507 (omröstning)
  
5.11.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (omröstning)
  
5.12.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (omröstning)
  
5.13.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 11.Hållbara finanser (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Inkomna dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (207 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1893 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (32 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (67 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningsresultat (413 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1818 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy