Indeks 
Zapisnik
PDF 265kWORD 81k
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Godišnje izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije za 2014. (rasprava)
 3.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  3.1.Ruanda: slučaj Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Tajland, posebice slučaj Andyja Halla
 4.Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9(podnesen prijedlog rezolucije)
 5.Glasovanje
  5.1.Ruanda: slučaj Victoire Ingabire (glasovanje)
  5.2.Sudan (glasovanje)
  5.3.Tajland, posebice slučaj Andyja Halla (glasovanje)
  5.4.Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (glasovanje)
  5.5.Stanje u Siriji (glasovanje)
  5.6.Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) (glasovanje)
  5.7.Provedba Uredbe o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (glasovanje)
  5.8.Godišnje izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije za 2014. (glasovanje)
  5.9.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 (glasovanje)
  5.10.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanja na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza 1507 (glasovanje)
  5.11.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: produljenje odobrenja za sjeme genetski modificiranog kukuruza MON 810 (glasovanje)
  5.12.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: obnavljanje odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (glasovanje)
  5.13.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanje na tržište genetski modificiranog pamuka 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 11.Održive financije (rasprava)
 12.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 13.Odluke o određenim dokumentima
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Godišnje izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije za 2014. (rasprava)

Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije: godišnje izvješće za 2014. [2015/2326(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala predstavila je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Ramon Tremosa i Balcells (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Cecilia Wikström (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Tadeusz Zwiefka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvia-Yvonne Kaufmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, António Marinho e Pinto, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Boutonnet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Govorile su: Věra Jourová i Heidi Hautala.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 6.10.2016..


3. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 3 zapisnika od 5.10.2016..)


3.1. Ruanda: slučaj Victoire Ingabire

Prijedlozi rezolucija B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià i Ángela Vallina predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Rosa Estaràs Ferragut.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika od 6.10.2016..


3.2. Sudan

Prijedlozi rezolucija B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao predstavio je prijedlog rezolucije B8-1062/2016.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Pavel Telička predstavili su prijedloge rezolucija B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 et B8-1080/2016.

Govorili su: Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krzysztof Hetman, Monica Macovei i Urmas Paet.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo i Stanislav Polčák.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika od 6.10.2016..


3.3. Tajland, posebice slučaj Andyja Halla

Prijedlozi rezolucija B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala i Charles Tannock predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Eduard Kukan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, David Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor i Marc Tarabella.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Liisa Jaakonsaari.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 6.10.2016..

(Sjednica je prekinuta u 11:35 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h.)


4. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9(podnesen prijedlog rezolucije)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000115/2016) koje je postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, Komisiji: Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Rasprava je održana 4. listopada 2016 (točka 18 zapisnika od 4.10.2016.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, o međunarodnim standardima financijskog izvještavanja: MSFI 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 6.10.2016..


PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Ruanda: slučaj Victoire Ingabire (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 i B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1061/2016

(koji zamjenjujeB8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 i B8-1075/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche i Daciana Octavia Sârbu, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 i B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1062/2016

(koji zamjenjujeB8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 i B8-1080/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho i Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Govorili su:

Pavel Svoboda podnio je usmeni amandman na stavak 6, koji je usvojen.

Usvojen (P8_TA(2016)0379)


5.3. Tajland, posebice slučaj Andyja Halla (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 i B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1068/2016

(koji zamjenjujeB8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 i B8-1082/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman i László Tőkés, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho i Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand i Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0380)


5.4. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000115/2016) koje je postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, Komisiji: Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Rasprava je održana 4. listopada 2016. (točka 18 zapisnika od 4.10.2016.).

Prijedlog rezolucije objavljen je 6. listopada 2016 (točka 4 zapisnika od 6.10.2016.).

Prijedlog rezolucije B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0381)


5.5. Stanje u Siriji (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Siriji (2016/2894(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-1089/2016 i B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1089/2016

Usvojen (P8_TA(2016)0382)

(Prijedlog rezolucije B8-1090/2016 se ne razmatra.)


5.6. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000103/2016) koje je postavio Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000104/2016) koje je postavio Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Prijedlog rezolucije B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0383)


5.7. Provedba Uredbe o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (glasovanje)

Izvješće o provedbi Uredbe o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (Uredba (EZ) br. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0384)


5.8. Godišnje izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije za 2014. (glasovanje)

Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije: godišnje izvješće za 2014. [2015/2326(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0385)


5.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnijeli Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 (SYN-BTØ11-1) za uzgoj (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE koji je podnio Odbor ENVI

Usvojen (P8_TA(2016)0386)


5.10. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanja na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza 1507 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnijeli Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, o nacrtu odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza linije 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) za uzgoj (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE koji je podnio Odbor ENVI

Usvojen (P8_TA(2016)0387)


5.11. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: produljenje odobrenja za sjeme genetski modificiranog kukuruza MON 810 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnijeli Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, o nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) za uzgoj (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE koji je podnio Odbor ENVI

Usvojen (P8_TA(2016)0388)


5.12. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: obnavljanje odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnijeli Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE koji je podnio Odbor ENVI

Usvojen (P8_TA(2016)0389)


5.13. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanje na tržište genetski modificiranog pamuka 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika podnijeli Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE koji je podnio Odbor ENVI

Usvojen (P8_TA(2016)0390)


6. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Stanje u Siriji - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Izvješće: Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Izvješće: Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 12:55 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a odobrava sljedeće imenovanje:

Odbor CONT: Indrek Tarand umjesto Igora Šoltesa.


10. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

upućeno nadležnom odboru: PECH

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svog stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 7. listopada 2016.


11. Održive financije (rasprava)

Izjava Komisije: Održive financije (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Theodor Dumitru Stolojan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly i Jasenko Selimovic.

Govorio je Jyrki Katainen.

Rasprava je zaključena.


12. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu je dostavljen sljedeći nacrt delegiranog akta:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 4. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


13. Odluke o određenim dokumentima

Promjena naslova

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 29. rujna 2016.)

Odbor AGRI
- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi (2016/2078(INI)): Odgovorno vlasništvo i briga o kopitarima

Odbor FEMM
- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi (2016/2060(INI)): Prava žena u državama Istočnog partnerstva

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 29. rujna 2016.)

Odbor AFET

- Rješavanje pitanja kršenja ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid (2016/2239(INI))

- Privatna zaštitarska društva (2016/2238(INI))

Odbor CONT

- Kontroliranje trošenja i praćenje troškovne učinkovitosti programa Jamstva za mlade EU-a (2016/2242(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, BUDG)

odbori AFET, CULT

- Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(mišljenje: DEVE)

Odbor DEVE

- Poboljšanje održivosti duga u zemljama u razvoju (2016/2241(INI))

Odbor ECON

- Bankovna unija – godišnje izvješće za 2016. (2016/2247(INI))

- Financijske tehnologije: utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora (2016/2243(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, IMCO)

Odbor FEMM

- Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014./2015. (2016/2249(INI))

Odbor IMCO

- Godišnje izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017. (2016/2248(INI))

- Funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru (2016/2244(INI))
(mišljenje: EMPL, ECON)

Odbor JURI

- Primjena Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (2016/2251(INI))
(mišljenje: ENVI)

- Statut socijalnih i solidarnih trgovačkih društava (2016/2237(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor REGI

- Promicanje kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama EU-a: provedba članka 349. UFEU-a (2016/2250(INI))
(mišljenje: AGRI)

- Regionalna primjena instrumenata kohezijske politike kao odgovor na demografske promjene (2016/2245(INI))

istražni odbor EMIS (članak 198. Poslovnika)

- Izvješće o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru (2016/2215(INI))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor ENVI

- Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (2016/2114(REG))
upućeno nadležnom odboru : AFCO
(mišljenje: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

Odbor BUDG (članak 41. Poslovnika)

- Europska godina kulturne baštine (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
upućeno nadležnom odboru : CULT
(mišljenje: BUDG, REGI, BUDG (članak 41. Poslovnika))

Pridruženi odbori (članak 54.Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 29. rujna 2016.)

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)

- Primjena Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (Direktiva o odgovornosti za okoliš – DOO) (2016/2251(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 54. Poslovnika))

- Pravilnik za poduzeća socijalnog i solidarnog gospodarstva (2016/2237(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika))

Odbor IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru (2016/2244(INI))
(mišljenje: EMPL, ECON (članak 54. Poslovnika))

- Uspostava programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(mišljenje: CONT, ECON (članak 54. Poslovnika))

Zajedničke sjednice odbora (članak 55. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 29. rujna 2016.)

- Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
odbori: ECON, LIBE (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: DEVE, JURI, INTA)

- Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
odbori: AFET, CULT (članak 55. Poslovnika)
(mišljenje: DEVE)


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

PETI, CULT, INTA

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

PETI, CULT, INTA

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s odredbama članka 307. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s odredbama članka 307. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Estonije – EGF/2016/003 EE//nafta i kemikalije (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (2015.) o izmjeni Priloga Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br.2241/2004/EZ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ideji monetarne politike „helicopter money” i njezinim posljedicama na periferne zemlje europodručja (B8-0972/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o borbi protiv antraksa (B8-0980/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o recikliranju europskih brodova (B8-0981/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o Kući europske povijesti (B8-0984/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o homologacijskim ispitivanjima emisija iz vozila i nadzorima (B8-0986/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o razvoju i promicanju održive prehrambene proizvodnje (B8-0988/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o radu maloljetnika (B8-1011/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o uskraćivanju pristupa na temelju geografske lokacije (B8-1012/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o ukidanju ili izmjeni Uredbe (EU) br. 1290/2013 o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (B8-1013/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Prijedlog rezolucije o potrebi za reformom Europske unije (B8-1014/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o promicanju tjelesne aktivnosti (B8-1015/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Prijedlog rezolucije o sankcijama Europske unije protiv Rusije i njihovu produženju (B8-1016/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o politici promicanja recikliranja (B8-1017/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o sve većoj prijetnji od islamističkog terorizma u Europskoj uniji (B8-1018/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 24 do 27. listopada 2016.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:45 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti