Index 
Jegyzőkönyv
PDF 274kWORD 81k
2016. október 6., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2014. évi éves jelentés (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  3.1.Ruanda: Victoire Ingabire ügye
  3.2.Szudán
  3.3.Thaiföld, különös tekintettel Andy Hall ügyére
 4.Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 (benyújtott állásfoglalási indítvány)
 5.Szavazások órája
  5.1.Ruanda: Victoire Ingabire ügye (szavazás)
  5.2.Szudán (szavazás)
  5.3.Thaiföld, különös tekintettel Andy Hall ügyére (szavazás)
  5.4.Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 (szavazás)
  5.5.A szíriai helyzet (szavazás)
  5.6.Az ENSZ 2016. évi éghajlat-változási konferenciája, COP 22, Marrákes (Marokkó) (szavazás)
  5.7.Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtása (szavazás)
  5.8.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2014. évi éves jelentés (szavazás)
  5.9.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 kukoricaszemek forgalomba hozatala (szavazás)
  5.10.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 1507 kukoricaszemek forgalomba hozatala (szavazás)
  5.11.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricaszemek engedélyének megújítása (szavazás)
  5.12.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricából készült termékek engedélyének megújítása (szavazás)
  5.13.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 gyapot forgalomba hozatala (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 11.Fenntartható finanszírozás (vita)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontja
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2014. évi éves jelentés (vita)

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről: 2014. évi éves jelentés [2015/2326(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ramon Tremosa i Balcells (az ECON bizottság véleményének előadója), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (az EMPL bizottság véleményének előadója), Cecilia Wikström (a PETI bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Maria Grapini.

Felszólal: Věra Jourová és Heidi Hautala.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.6-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.10.5-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


3.1. Ruanda: Victoire Ingabire ügye

Állásfoglalási indítványok B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià és Ángela Vallina előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rosa Estaràs Ferragut.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.6-i jegyzőkönyv, 5.1. pont .


3.2. Szudán

Állásfoglalási indítványok B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao előterjeszti a B8-1062/2016 állásfoglalási indítványt.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat és Pavel Telička előterjeszti a B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 és B8-1080/2016 állásfoglalási indítványt.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Krzysztof Hetman, Monica Macovei és Urmas Paet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo és Stanislav Polčák.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.6-i jegyzőkönyv, 5.2. pont .


3.3. Thaiföld, különös tekintettel Andy Hall ügyére

Állásfoglalási indítványok B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala és Charles Tannock előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.6-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .

(Az ülést 11.35-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)


4. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 (benyújtott állásfoglalási indítvány)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000115/2016), felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

A vita időpontja: 2016. október 4. (2016.10.4-i jegyzőkönyv, 18. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokról: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Szavazás: 2016.10.6-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Ruanda: Victoire Ingabire ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 és B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1061/2016

(amely a B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 és B8-1075/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche és Daciana Octavia Sârbu, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0378)


5.2. Szudán (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 és B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1062/2016

(amely a B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 és B8-1080/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho és Miriam Dalli, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki és Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólalások

Pavel Svoboda szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a 6 bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Elfogadva (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thaiföld, különös tekintettel Andy Hall ügyére (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 és B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1068/2016

(amely a B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 és B8-1082/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman és László Tőkés, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho és Brando Benifei, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand és Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0380)


5.4. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000115/2016), felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

A vita időpontja: 2016. október 4. (2016.10.4-i jegyzőkönyv, 18. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2016. október 6 (2016.10.6-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalási indítvány B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0381)


5.5. A szíriai helyzet (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2016/2894(RSP))

Állásfoglalási indítványok B8-1089/2016 és B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-1089/2016

Elfogadva (P8_TA(2016)0382)

(A B8-1090/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


5.6. Az ENSZ 2016. évi éghajlat-változási konferenciája, COP 22, Marrákes (Marokkó) (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000103/2016), felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Az ENSZ 2016. évi éghajlatváltozási konferenciája a marokkói Marrákesben (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000104/2016), felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az ENSZ 2016. évi éghajlatváltozási konferenciája a marokkói Marrákesben (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Állásfoglalási indítvány B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0383)


5.7. Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet végrehajtása (szavazás)

Jelentés az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet végrehajtásáról [2015/2259(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0384)


5.8. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2014. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről: 2014. évi éves jelentés [2015/2326(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0385)


5.9. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított Bt11 kukoricaszemek forgalomba hozatala (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen és Eleonora Evi, a géntechnológiával módosított Bt11 (SYN-BTØ11-1) kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, benyújtotta az ENVI bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0386)


5.10. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 1507 kukoricaszemek forgalomba hozatala (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen és Eleonora Evi, a géntechnológiával módosított 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) kukorica vetőmagjának termesztés céljából történő forgalomba hozataláról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, benyújtotta az ENVI bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0387)


5.11. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricaszemek engedélyének megújítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen és Eleonora Evi, a géntechnológiával módosított MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kukoricaszemek termesztés céljából történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, benyújtotta az ENVI bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0388)


5.12. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 810 kukoricából készült termékek engedélyének megújítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen és Eleonora Evi, a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica (MON-ØØ81Ø-6) forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY benyújtotta az ENVI bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0389)


5.13. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 gyapot forgalomba hozatala (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen és Eleonora Evi, a géntechnológiával módosított 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 gyapotot (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY benyújtotta az ENVI bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0390)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 9 – (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

A szíriai helyzet – (2016/2894(RSP)) – B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Az ENSZ 2016. évi éghajlat-változási konferenciája, COP 22, Marrákes (Marokkó) – (2016/2814(RSP)) – B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Christel Schaldemose-jelentés – A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Heidi Hautala-jelentés – A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a Verts/ALE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

CONT bizottság: Igor Šoltes helyére Indrek Tarand.


10. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD) – 12387/2016 – COM(2016)0647)

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2016. október 7.


11. Fenntartható finanszírozás (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Fenntartható finanszírozás (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly és Jasenko Selimovic.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 4.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


13. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Címek módosítása

(Az Elnökök Értekezletének 2016. szeptember 29-i határozatát követően)

AGRI bizottság
- A 2016/2078(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „A tulajdonos felelőssége és a lógondozás”

FEMM bizottság
- A 2016/2060(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „A nők jogai a keleti partnerség államaiban”

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2016. szeptember 29-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A háborús bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények, többek között a népirtás során elkövetett emberi jogok megsértése elleni fellépés (2016/2239(INI))

- Biztonsági magánvállalkozások (2016/2238(INI))

CONT bizottság

- Az uniós ifjúsági garanciaprogramok kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk ellenőrzése (2016/2242(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, BUDG)

AFET, CULT bizottság

- A nemzetközi kulturális kapcsolatokról szóló uniós stratégia felé (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(vélemény: DEVE)

DEVE bizottság

- A fejlődő országok államadóssága fenntarthatóságának javítása (2016/2241(INI))

ECON bizottság

- Bankunió – 2016. évi éves jelentés (2016/2247(INI))

- Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (2016/2243(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM bizottság

- A nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban 2014/2015-ben (2016/2249(INI))

IMCO bizottság

- Éves jelentés az egységes piacnak a 2017-es európai szemeszter keretében történő irányításáról (2016/2248(INI))

- A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban (2016/2244(INI))
(vélemény: EMPL, ECON)

JURI bizottság

- A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása (2016/2251(INI))
(vélemény: ENVI)

- A szociális és szolidaritáson alapuló vállalkozások alapszabálya (2016/2237(INI))
(vélemény: EMPL)

REGI bizottság

- A kohézió és fejlődés előmozdítása az Unió legkülső régióiban: az EUMSZ 349. cikkének végrehajtása (2016/2250(INI))
(vélemény: AGRI)

- A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (2016/2245(INI))

EMIS vizsgálóbizottság (az eljárási szabályzat 198. cikke)

- Jelentés a gépjárműágazat kibocsátásának méréséről szóló vizsgálatról (2016/2215(INI))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

ENVI bizottság

- A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata (2016/2114(REG))
utalva az illetékes bizottságnak: AFCO
(vélemény: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG bizottság (az eljárási szabályzat 41. cikke)

- A kulturális örökség európai éve (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
utalva az illetékes bizottságnak: CULT
(vélemény: BUDG, REGI, BUDG (az eljárási szabályzat 41. cikke))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2016. szeptember 29-i határozatát követően)

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása (2016/2251(INI))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- A szociális és szolidaritáson alapuló vállalkozások alapszabálya (2016/2237(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke))

IMCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban (2016/2244(INI))
(vélemény: EMPL, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- A fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozása (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(vélemény: CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Közös bizottsági ülések (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2016. szeptember 29-i határozatát követően)

- A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
bizottságok: ECON, LIBE (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: DEVE, JURI, INTA)

- A nemzetközi kulturális kapcsolatokról szóló uniós stratégia felé (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
bizottságok: AFET, CULT (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(vélemény: DEVE)


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

DEVE, AFET, LIBE

- Javaslat az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Javaslat az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

PETI, CULT, INTA

- Javaslat a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

PETI, CULT, INTA

- Javaslat a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Javaslat a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Javaslat Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- A Tanács határozatra irányuló javaslata a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

TRAN

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI, BUDG

- Javaslat a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

- Javaslat a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

EMPL, BUDG

- Javaslat a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ENVI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a „helikopterpénz” ötletéről és ennek az euróövezet periférikus államait érintő következményeiről (B8-0972/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány a lépfene elleni küzdelemről (B8-0980/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Dominique Bilde és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány az európai hajók újrafeldolgozásáról (B8-0981/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az Európai Történelem Házáról (B8-0984/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a gépjárművek kibocsátására vonatkozó típusjóváhagyási vizsgálatokról és ellenőrzésekről (B8-0986/2016)

utalva

illetékes:

TRAN

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a fenntartható élelmiszer-termelés fejlesztéséről és előmozdításáról (B8-0988/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a gyermekmunkáról (B8-1011/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

EMPL

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a területi alapú tartalomkorlátozásról (B8-1012/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram részvételi szabályainak megállapításáról szóló 1290/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről vagy módosításáról (B8-1013/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Angel Dzhambazki. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió reformjának szükségességéről (B8-1014/2016)

utalva

illetékes:

AFCO

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a testmozgás előmozdításáról (B8-1015/2016)

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió Oroszország elleni szankcióiról és azok meghosszabbításáról (B8-1016/2016)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az újrahasznosítást támogató politikáról (B8-1017/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az iszlamista terrorfenyegetés növekedéséről az Európai Unióban (B8-1018/2016)

utalva

illetékes:

LIBE


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. október 24–27.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 15.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat