Rodyklė 
Protokolas
PDF 269kWORD 82k
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  3.1.Ruanda: Victoire Ingabire byla
  3.2.Sudanas
  3.3.Tailandas, ypač Andy Hallo byla
 4.Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS (pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Ruanda: Victoire Ingabire byla (balsavimas)
  5.2.Sudanas (balsavimas)
  5.3.Tailandas, ypač Andy Hallo byla (balsavimas)
  5.4.Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS (balsavimas)
  5.5.Padėtis Sirijoje (balsavimas)
  5.6.2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (balsavimas)
  5.7.Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas (balsavimas)
  5.8.Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  5.9.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 (SYN-BTØ11-1) sėklų pateikimas rinkai (balsavimas)
  5.10.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimas rinkai (balsavimas)
  5.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklų pratęsimas (balsavimas)
  5.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktų atnaujinimas (balsavimas)
  5.13.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 pateikimas rinkai (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 11.Finansų tvarumas (diskusijos)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Gauti dokumentai
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas „Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita“ [2015/2326(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0262/2016).

Heidi Hautala pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ramon Tremosa i Balcells (ECON komiteto nuomonės referentas), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL komiteto nuomonės referentė), Cecilia Wikström (PETI komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Evelyn Regner), Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Heidi Hautala.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.8 punktas.


3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 10 05 protokolo 3 punktas)


3.1. Ruanda: Victoire Ingabire byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià ir Ángela Vallina pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rosa Estaràs Ferragut).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.1 punktas.


3.2. Sudanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1062/2016.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ir Pavel Telička pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ir B8-1080/2016.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Monica Macovei ir Urmas Paet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.2 punktas.


3.3. Tailandas, ypač Andy Hallo byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala ir Charles Tannock pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


4. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS (pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000115/2016) kurį pateikė Roberto Gualtieri, ECON komiteto vardu, Komisijai: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 9-asis TFAS (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. spalio 4 d. (2016 10 04 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu – Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 9-asis TFAS (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.4 punktas.


PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Ruanda: Victoire Ingabire byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 ir B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1061/2016

(keičia B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 ir B8-1075/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche ir Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0378).


5.2. Sudanas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ir B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1062/2016

(keičia B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ir B8-1080/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Kalbėjo:

Pavel Svoboda pateikė 6 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

Priimta (P8_TA(2016)0379).


5.3. Tailandas, ypač Andy Hallo byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 ir B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1068/2016

(keičia B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 ir B8-1082/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ir Brando Benifei S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand ir Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0380).


5.4. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000115/2016), kurį pateikė Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu Komisijai: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 9-asis TFAS (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Diskusijos vyko 2016 m. spalio 4 d. (2016 10 04 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2016 m. spalio 6 d. (2016 10 06 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0381).


5.5. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2894(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1089/2016 ir B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1089/2016

Priimta (P8_TA(2016)0382).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1090/2016 anuliuotas.)


5.6. 2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000103/2016), kurį pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu, Peter Liese PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Marco Affronte EFDD frakcijos vardu Tarybai: 2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000104/2016), kurį pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu, Peter Liese PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Marco Affronte EFDD frakcijos vardu Komisijai: 2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0383).


5.7. Reglamento (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įgyvendinimo [2015/2259(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0237/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0384).


5.8. Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas „Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita“ [2015/2326(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0262/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0385).


5.9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 (SYN-BTØ11-1) sėklų pateikimas rinkai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 (SYN-BTØ11-1) sėklų pateikimo rinkai projekto, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ir Eleonora Evi (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, kurį pateikė ENVI komitetas

Priimta (P8_TA(2016)0386).


5.10. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimas rinkai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sėklų pateikimo rinkai projekto, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ir Eleonora Evi (D046172/00; 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, kurį pateikė ENVI komitetas

Priimta (P8_TA(2016)0387).


5.11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklų pratęsimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti rinkai auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sėklas, projekto, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ir Eleonora Evi (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, kurį pateikė ENVI komitetas

Priimta (P8_TA(2016)0388).


5.12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktų atnaujinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ir Eleonora Evi (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, kurį pateikė ENVI komitetas

Priimta (P8_TA(2016)0389).


5.13. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 pateikimas rinkai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti, projekto, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ir Eleonora Evi (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, kurį pateikė ENVI komitetas

Priimta (P8_TA(2016)0390).


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo


Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Padėtis Sirijoje - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Pranešimas: Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.55 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Verts/ALE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

CONT komitetas: Indrek Tarand vietoj Igor Šoltes.


10. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647).

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2016 m. spalio 7 d.


11. Finansų tvarumas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Finansų tvarumas (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly ir Jasenko Selimovic.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Pakeistos antraštės

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 29 d.)

AGRI komitetas
- Nauja pranešimo savo iniciatyva (2016/2078(INI)) antraštė: „Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra“

FEMM komitetas
- Nauja pranešimo savo iniciatyva (2016/2060(INI)) antraštė: „Moterų teisės Rytų partnerystės valstybėse“

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 29 d.)

AFET komitetas

- Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (2016/2239(INI))

- Privačios apsaugos bendrovės (2016/2238(INI))

CONT komitetas

- ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena (2016/2242(INI))
(nuomonė: CULT, EMPL, BUDG)

AFET, CULT komitetai

- ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(nuomonė: DEVE)

DEVE komitetas

- Besivystančių šalių skolos tvarumo didinimas (2016/2241(INI))

ECON komitetas

- Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (2016/2247(INI))

- Finansinės technologijos. Technologijų poveikis finansų sektoriaus ateičiai (2016/2243(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM komitetas

- Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. (2016/2249(INI))

IMCO komitetas

- Metinis pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant Europos semestrą 2017 m. (2016/2248(INI))

- Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje (2016/2244(INI))
(nuomonė: EMPL, ECON)

JURI komitetas

- 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) taikymas (2016/2251(INI))
(nuomonė: ENVI)

- Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas (2016/2237(INI))
(nuomonė: EMPL)

REGI komitetas

- Sanglaudos ir vystymosi skatinimas atokiausiuose ES regionuose: SESV 349 straipsnio įgyvendinimas (2016/2250(INI))
(nuomonė: AGRI)

- Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (2016/2245(INI))

EMIS tyrimo komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnis)

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo ataskaita (2016/2215(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipnis)

ENVI komitetas

- Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra (2016/2114(REG))
perduota atsakingam komitetui: AFCO
(nuomonė: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 41 straipsnis)

- Europos kultūros paveldo metai (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT
(nuomonė: BUDG, REGI, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 41 straipsnis))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 29 d.)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) taikymas (2016/2251(INI))
(nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas (2016/2237(INI))
(nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

IMCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje (2016/2244(INI))
(nuomonė: EMPL, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymas (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(nuomonė: CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Bendrų komitetų posėdžiai (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 29 d.)

- Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
commissions: ECON, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(nuomonė: DEVE, JURI, INTA)

- ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
komitetai: AFET, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(nuomonė: DEVE)


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

DEVE, AFET, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

PETI, CULT, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

PETI, CULT, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“ (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Protokolo (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl prekybos civilinės aviacijos lėktuvais priedas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr.2241/2004/EB (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „iš sraigtasparnio mėtomų“ pinigų idėjos ir jos padarinių periferinėms euro zonos valstybėms (B8-0972/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su juodlige (B8-0980/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos laivų perdirbimo (B8-0981/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos istorijos namų (B8-0984/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl automobilių išmetamų teršalų lygio bandymų ir kontrolės (B8-0986/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvarios maisto produktų gamybos plėtojimo ir skatinimo (B8-0988/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų darbo (B8-1011/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geografinio blokavimo (B8-1012/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklės, panaikinimo ar dalinio keitimo (B8-1013/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poreikio reformuoti Europos Sąjungą (B8-1014/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl fizinio aktyvumo skatinimo (B8-1015/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Sąjungos Rusijai taikomų sankcijų ir jų pratęsimo (B8-1016/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl antrinio perdirbimo politikos skatinimo (B8-1017/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didėjančios islamistų terorizmo grėsmės Europos Sąjungoje (B8-1018/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. spalio 24–27 d..


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 15.45 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Teisinis pranešimas - Privatumo politika