Index 
Proces-verbal
PDF 271kWORD 81k
Joi, 6 octombrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: Raport anual 2014 (dezbatere)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Rwanda, cazul Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Thailanda, în special cazul lui Andy Hall
 4.Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 (propunere de rezoluție depusă)
 5.Votare
  5.1.Rwanda, cazul Victoire Ingabire (vot)
  5.2.Sudan (vot)
  5.3.Thailanda, în special cazul lui Andy Hall (vot)
  5.4.Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 (vot)
  5.5.Situația din Siria (vot)
  5.6.Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP22) (vot)
  5.7.Punerea în aplicare a Regulamentului privind materialele care intră în contact cu alimentele (vot)
  5.8.Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: Raport anual 2014 (vot)
  5.9.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 (vot)
  5.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (vot)
  5.11.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea autorizației pentru semințele de porumb modificat genetic MON 810 (vot)
  5.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea autorizației pentru produsele din porumb modificat genetic MON 810 (vot)
  5.13.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a bumbacului modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Poziția Consiliului în prima lectură
 11.Finanțe sustenabile (dezbatere)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Depunere de documente
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: Raport anual 2014 (dezbatere)

Raport referitor la monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: raport anual 2014 [2015/2326(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Ramon Tremosa i Balcells (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Cecilia Wikström (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Maria Grapini.

Au intervenit: Věra Jourová și Heidi Hautala.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 6.10.2016.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 5.10.2016.)


3.1. Rwanda, cazul Victoire Ingabire

Propuneri de rezoluții B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià și Ángela Vallina au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rosa Estaràs Ferragut.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 6.10.2016.


3.2. Sudan

Propuneri de rezoluții B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao a prezentat propunerea de rezoluție B8-1062/2016.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat și Pavel Telička au prezentat propunerile de rezoluție B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 și B8-1080/2016.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei și Urmas Paet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo și Stanislav Polčák.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 6.10.2016.


3.3. Thailanda, în special cazul lui Andy Hall

Propuneri de rezoluții B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala și Charles Tannock au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák și Liisa Jaakonsaari.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 6.10.2016.

(Ședința, suspendată la 11.35 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


4. Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 (propunere de rezoluție depusă)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2016) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, adresată Comisiei: Standardele internaționale de raportare financiară IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Dezbaterea a avut loc la 4 octombrie 2016 (punctul 18 al PV din 4.10.2016).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, referitoare la standardele internaționale de raportare financiară IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Vot: punctul 5.4 al PV din 6.10.2016.


A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Rwanda, cazul Victoire Ingabire (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 și B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1061/2016

(care înlocuiește B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 și B8-1075/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche și Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Notis Marias, în numele Grupului ECR

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 și B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1062/2016

(care înlocuiește B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 și B8-1080/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Intervenții

Pavel Svoboda a prezentat un amendament oral la punctul 6. Amendamentul oral a fost reținut.

Adoptat (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thailanda, în special cazul lui Andy Hall (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 și B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1068/2016

(care înlocuiește B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 și B8-1082/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman și László Tőkés, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho și Brando Benifei, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand și Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0380)


5.4. Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2016) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Standardele internaționale de raportare financiară IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Dezbaterea a avut loc la 4 octombrie 2016 (punctul 18 al PV din 4.10.2016).

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 6 octombrie 2016 (punctul 4 al PV din 6.10.2016).

Propunere de rezoluție B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0381)


5.5. Situația din Siria (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2016/2894(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-1089/2016 și B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1089/2016

Adoptat (P8_TA(2016)0382)

(Propunerea de rezoluție B8-1090/2016 a devenit caducă.)


5.6. Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP22) (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000103/2016) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Peter Liese, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, și Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Consiliului: Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000104/2016) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Peter Liese, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, și Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Propunere de rezoluție B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0383)


5.7. Punerea în aplicare a Regulamentului privind materialele care intră în contact cu alimentele (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Regulamentul (CE) nr. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0384)


5.8. Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: Raport anual 2014 (vot)

Raport referitor la monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: raport anual 2014 [2015/2326(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0385)


5.9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen și Eleonora Evi, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de ENVI

Adoptat (P8_TA(2016)0386)


5.10. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen și Eleonora Evi, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de ENVI

Adoptat (P8_TA(2016)0387)


5.11. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea autorizației pentru semințele de porumb modificat genetic MON 810 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen și Eleonora Evireferitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de ENVI

Adoptat (P8_TA(2016)0388)


5.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea autorizației pentru produsele din porumb modificat genetic MON 810 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen și Eleonora Evi referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de ENVI

Adoptat (P8_TA(2016)0389)


5.13. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a bumbacului modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen și Eleonora Evi, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de ENVI

Adoptat (P8_TA(2016)0390)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Situația din Siria - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Raport Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Raport Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly și Monica Macovei


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea Grupului Verts/ALE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

CONT: Indrek Tarand în locul lui Igor Šoltes.


10. Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (11309/1/2016 - C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

retrimis fond: PECH

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 7 octombrie 2016.


11. Finanțe sustenabile (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Finanțe sustenabile (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly și Jasenko Selimovic.

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 1 lună de la data primirii 4 octombrie 2016

retrimis fond: ECON


13. Decizii privind anumite documente

Modificări de titluri

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 29 septembrie 2016)

Comisia AGRI
- Noul titlu al raportului din proprie inițiativă (2016/2078(INI)): "Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor"

Comisia FEMM
- Noul titlu al raportului din proprie inițiativă (2016/2060(INI)): "Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic"

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 29 septembrie 2016)

AFET

- Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (2016/2239(INI))

- Societățile private de securitate (2016/2238(INI))

CONT

- Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor referitoare la Garanția pentru tineret a UE (2016/2242(INI))
(aviz: CULT, EMPL, BUDG)

comisiile AFET, CULT

- Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(aviz: DEVE)

DEVE

- Consolidarea sustenabilității datoriei pentru țările în curs de dezvoltare (2016/2241(INI))

ECON

- Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (2016/2247(INI))

- Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar (2016/2243(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM

- Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2014/2015 (2016/2249(INI))

IMCO

- Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european (2016/2248(INI))

- Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (2016/2244(INI))
(aviz: EMPL, ECON)

JURI

- Punerea în aplicare a Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului („DRM”) (2016/2251(INI))
(aviz: ENVI)

- Statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate (2016/2237(INI))
(aviz: EMPL)

REGI

- Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE: punerea în aplicare a articolului 349 din TFUE (2016/2250(INI))
(aviz: AGRI)

- Implementarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (2016/2245(INI))

comisia de anchetă EMIS (articolul 198 din Regulamentul de procedură)

- Raport referitor la ancheta măsurătorilor de emisii în sectorul automobilistic (2016/2215(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

comisia ENVI

- Revizuirea generală a Regulamentului Parlamentului European (2016/2114(REG))
retrimis fond : AFCO
(aviz: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

comisia BUDG (articolul 41 din Regulamentul de procedură)

- Anul european al patrimoniului cultural (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
retrimis fond : CULT
(aviz: BUDG, REGI, BUDG (articolul 41 din Regulamentul de procedură))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 29 septembrie 2016)

comisia JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Punerea în aplicare a Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului („DRM”) (2016/2251(INI))
(aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate (2016/2237(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

comisia IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul 2016/2244(INI))
(aviz: EMPL, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Instituirea unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(aviz: CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Comisii comune (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 29 septembrie 2016)

- Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
comisii: ECON, LIBE (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: DEVE, JURI, INTA)

- Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
commisii: AFET, CULT (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: DEVE)


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PETI, CULT, INTA

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PETI, CULT, INTA

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) la măsuri de control (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție privind „banii din elicopter” și consecințele implicite pentru țările periferice din zona euro (B8-0972/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde și Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea antraxului (B8-0980/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde și Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la reciclarea navelor europene (B8-0981/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la Casa Istoriei Europene (B8-0984/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la „testele de omologare pentru vehicule și controalele aferente” (B8-0986/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea și promovarea unei producții alimentare durabile (B8-0988/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la munca copiilor (B8-1011/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la geoblocare (B8-1012/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea sau modificarea Regulamentului (UE) nr. 1290/2013 de stabilire a normelor de participare la programul-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” (B8-1013/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea reformării Uniunii Europene (B8-1014/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea activității fizice (B8-1015/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și la prelungirea acestora (B8-1016/2016)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la o politică de promovare a reciclării (B8-1017/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la amplificarea amenințării pe care o reprezintă terorismul islamic în Uniunea Europeană (B8-1018/2016)

retrimis

fond :

LIBE


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 24 și 27 octombrie 2016.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Aviz juridic - Politica de confidențialitate