Kazalo 
Zapisnik
PDF 261kWORD 81k
Četrtek, 6. oktober 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Spremljanje uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 (razprava)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Ruanda in zadeva Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Tajska, predvsem zadeva Andyja Halla
 4.Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 (vloženi predlog resolucije)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Ruanda in zadeva Victoire Ingabire (glasovanje)
  5.2.Sudan (glasovanje)
  5.3.Tajska, predvsem zadeva Andyja Halla (glasovanje)
  5.4.Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 (glasovanje)
  5.5.Razmere v Siriji (glasovanje)
  5.6.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku (COP 22) (glasovanje)
  5.7.Izvajanje uredbe o materialih, namenjenih za stik z živili (glasovanje)
  5.8.Spremljanje uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 (glasovanje)
  5.9.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje semen gensko spremenjene koruze Bt11 (glasovanje)
  5.10.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje semen gensko spremenjene koruze 1507 (glasovanje)
  5.11.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 (glasovanje)
  5.12.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (glasovanje)
  5.13.Ugovor v skladu s členom 106: dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 11.Vzdržne finance (razprava)
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Predložitev dokumentov
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Spremljanje uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 (razprava)

Poročilo o spremljanju uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 [2015/2326(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Ramon Tremosa i Balcells (pripravljavec mnenja odbora ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Cecilia Wikström (pripravljavka mnenja odbora PETI), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Maria Grapini.

Govorili sta Věra Jourová in Heidi Hautala.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 6.10.2016.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 5.10.2016)


3.1. Ruanda in zadeva Victoire Ingabire

Predlogi resolucij B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià in Ángela Vallina so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, in Louis Michel v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Rosa Estaràs Ferragut.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika z dne 6.10.2016.


3.2. Sudan

Predlogi resolucij B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao je predstavil predlog resolucije B8-1062/2016.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat in Pavel Telička so predstavili predloge resolucij B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 in B8-1080/2016.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, James Carver v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei in Urmas Paet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo in Stanislav Polčák.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 6.10.2016.


3.3. Tajska, predvsem zadeva Andyja Halla

Predlogi resolucij B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala in Charles Tannock so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák in Liisa Jaakonsaari.

Govoril je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 6.10.2016.

(Seja, ki je bila prekinjena ob11.35 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)


4. Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 (vloženi predlog resolucije)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2016), ki ga je postavil Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON Komisiji: Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Razprava je potekala 4. oktobra 2016 (točka 18 zapisnika z dne 4.10.2016).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON o mednarodnih standardih računovodskega poročanja: MSRP 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 6.10.2016.


PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Ruanda in zadeva Victoire Ingabire (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 in B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1061/2016

(ki nadomešča B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 in B8-1075/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche in Daciana Octavia Sârbu v imenu skupine S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki in Notis Marias v imenu skupine ECR

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 in B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1062/2016

(ki nadomešča B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 in B8-1080/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho in Miriam Dalli v imenu skupine S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki in Notis Marias v imenu skupine ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Govori

Pavel Svoboda je podal ustni predlog spremembe k odstavku 6, ki je bil upoštevan.

Sprejeto (P8_TA(2016)0379)


5.3. Tajska, predvsem zadeva Andyja Halla (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 in B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1068/2016

(ki nadomešča B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 in B8-1082/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman in László Tőkés v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho in Brando Benifei v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand in Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0380)


5.4. Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2016), ki ga je postavil Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON Komisiji: Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Razprava je potekala dne 4. oktobra 2016 (točka 18 zapisnika z dne 4.10.2016).

Predlog resolucije je bil objavljen 6. oktobra 2016 (točka 4 zapisnika z dne 6.10.2016).

Predlog resolucije B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0381)


5.5. Razmere v Siriji (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2016/2894(RSP))

Predloga resolucij B8-1089/2016 in B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1089/2016

Sprejeto (P8_TA(2016)0382)

(Predlog resolucije B8-1090/2016 je brezpredmeten.)


5.6. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku (COP 22) (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000103/2016), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Peter Liese v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, in Marco Affronte v imenu skupine EFDD Svetu: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000104/2016), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Peter Liese v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, in Marco Affronte v imenu skupine EFDD Komisiji: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Predlog resolucije B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0383)


5.7. Izvajanje uredbe o materialih, namenjenih za stik z živili (glasovanje)

Poročilo o izvajanju uredbe o materialih, namenjenih za stik z živili (Uredba (ES) št. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0384)


5.8. Spremljanje uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 (glasovanje)

Poročilo o spremljanju uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 [2015/2326(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0385)


5.9. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje semen gensko spremenjene koruze Bt11 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in 106(3) Poslovnika predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen in Eleonora Evi, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze Bt11 (SYN-BTØ11-1) v promet za gojenje (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je predložil odbor ENVI

Sprejeto (P8_TA(2016)0386)


5.10. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje semen gensko spremenjene koruze 1507 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in 103(3) Poslovnika predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen in Eleonora Evi, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) v promet za gojenje (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je predložil odbor ENVI

Sprejeto (P8_TA(2016)0387)


5.11. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in 106(3) Poslovnika predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen in Eleonora Evi, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je predložil odbor ENVI

Sprejeto (P8_TA(2016)0388)


5.12. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in 106(3) Poslovnika predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen in Eleonora Evi, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je predložil odbor ENVI

Sprejeto (P8_TA(2016)0389)


5.13. Ugovor v skladu s členom 106: dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in 106(3) Poslovnika predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen in Eleonora Evi, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je predložil odbor ENVI

Sprejeto (P8_TA(2016)0390)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Razmere v Siriji - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku (COP 22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Poročilo: Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Poročilo: Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine Verts/ALE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

odbor CONT: Indrek Tarand namesto Igorja Šoltesa.


10. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (11309/1/2016 - C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

posredovano pristojni: PECH

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 7. oktobrom 2016.


11. Vzdržne finance (razprava)

Izjava Komisije: Vzdržne finance (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly in Jasenko Selimovic.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


12. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 4. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


13. Sklepi o določenih dokumentih

Sprememba naslovov

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. septembra 2016)

odbor AGRI
- Nov naslov samoiniciativnega poročila (2016/2078(INI)): "Odgovorno lastništvo in oskrba kopitarjev"

odbor FEMM
- Nov naslov samoiniciativnega poročila (2016/2060(INI)): "Pravice žensk v državah vzhodnega partnerstva"

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. septembra 2016)

odbor AFET

- Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (2016/2239(INI))

- Zasebna varnostna podjetja (2016/2238(INI))

odbor CONT

- Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (2016/2242(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, BUDG)

odbora AFET, CULT

- Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(mnenje: DEVE)

odbor DEVE

- Krepitev vzdržnosti zadolževanja v deželah v razvoju (2016/2241(INI))

odbor ECON

- Bančna unija - letno poročilo za leto 2016 (2016/2247(INI))

- Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (2016/2243(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, IMCO)

odbor FEMM

- Enakost moških in žensk v Evropski uniji v obdobju 2014/2015 (2016/2249(INI))

odbor IMCO

- Letno poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (2016/2248(INI))

- Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju (2016/2244(INI))
(mnenje: EMPL, ECON)

odbor JURI

- Uporaba Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (2016/2251(INI))
(mnenje: ENVI)

- Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva (2016/2237(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor REGI

- Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU: izvajanje člena 349 PDEU (2016/2250(INI))
(mnenje: AGRI)

- Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (2016/2245(INI))

preiskovani odbor EMIS (člen 198 Poslovnika)

- Poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2215(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor ENVI

- Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (2016/2114(REG))
posredovano pristojni : AFCO
(mnenje: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

odbor BUDG (člen 41 Poslovnika)

- Evropsko leto kulturne dediščine (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
rposredovano pristojni : CULT
(mnenje: BUDG, REGI, BUDG (člen 41 Poslovnika))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. septembra 2016)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uporaba Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (2016/2251(INI))
(mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika))

- Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva (2016/2237(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika))

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju (2016/2244(INI))
(mnenje: EMPL, ECON (člen 54 Poslovnika))

- Vzpostavitev programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020(COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(mnenje: CONT, ECON (člen 54 Poslovnika))

Skupni odbori (člen 55 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. septembra 2016)

- Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
odbora: ECON, LIBE (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: DEVE, JURI, INTA)

- Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
odbora: AFET, CULT (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: DEVE)


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PETI, CULT, INTA

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PETI, CULT, INTA

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 137(1)Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Estonije – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi v imenu Evropske unije, Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št.2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL, BUDG

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o „helikopterskem denarju“ in njegovih posledicah za države, ki mejijo na euroobmočje (B8-0972/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o boju proti vraničnemu prisadu (B8-0980/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o recikliranju evropskih ladij (B8-0981/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o Hiši evropske zgodovine (B8-0984/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o homologacijskih preskusih emisij iz vozil in nadzoru (B8-0986/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razvoju in spodbujanju trajnostne proizvodnje hrane (B8-0988/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o delu otrok (B8-1011/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o geografskem blokiranju (B8-1012/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razveljavitvi ali spremembi Uredbe (EU) št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“ (B8-1013/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Predlog resolucije o potrebi po reformi Evropske unije (B8-1014/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o spodbujanju telesne dejavnosti (B8-1015/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o sankcijah Evropske unije proti Rusiji in njihovem podaljšanju (B8-1016/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o politiki spodbujanja recikliranja (B8-1017/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o čedalje večji grožnji islamističnega terorizma v EU (B8-1018/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 24. do 27. oktobra 2016.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov