Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 24 oktober 2016 - Strasbourg

2. Meddelande från talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen påtalade den incident som inträffat torsdagen den 6 oktober 2016 i parlamentets lokaler, som inbegripit Steeven Woolfe och en ledamot från hans politiska grupp. Talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 11.2 i arbetsordningen och meddelade att ärendet hänskjutits till den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande och att parlamentet skulle informeras om resultaten av denna kommittés överläggningar om det.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy