Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Страсбург

3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš уведоми, че е искал да се въздържи по време на гласуването на 15 септември 2016 г. по доклада на Laura Agea относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (A8-0247/2016) (точка 11.8 от протокола от 15.09.2016 г.).

Правна информация - Политика за поверителност