Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Krišjānis Kariņš γνωστοποιεί ότι επιθυμούσε να απόσχει κατά την ψηφοφορία της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 επί της έκθεσης της Laura Agea σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0247/2016) (σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.09.2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου