Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš heeft laten weten dat hij zich had willen onthouden bij de stemming van 15 september 2016 over het verslag van Laura Agea over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0247/2016) (punt 11.8 van de notulen van 15.09.2016).

Juridische mededeling - Privacybeleid