Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 24 oktober 2016 - Strasbourg

3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš hade meddelat att han hade velat lägga ned sin röst i omröstningen den 15 september 2016 om Laura Ageas betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0247/2016) (punkt 11.8 i protokollet av den 15.09.2016).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy