Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Страсбург

4. Състав на Парламента

Испанските компетентни органи уведомяват за назначаването на Florent Marcellesi като член на Европейския парламент на мястото на Jordi Sebastià, считано от 11 октомври 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Florent Marcellesi заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Andrej Plenković и Davor Ivo Stier уведомиха писмено за своите оставки от длъжността член на Европейския парламент, считано от 14 октомври 2016 г.

Съгласно член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът определя местата им за свободни, считано от тази дата, и уведомява съответния национален орган.

Matthias Groote и Richard Howitt също уведомиха писмено за своите оставки от длъжността член на Европейския парламент, считано съответно от 1 и 2 ноември 2016 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността Парламентът определя местата им за свободни, считано от тази дата, и уведомява съответния национален орган.

Правна информация - Политика за поверителност