Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 24. října 2016 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Příslušné španělské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Florent Marcellesi, kterým je nahrazen Jordi Sebastià, byl s platností od 11. října 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Florent Marcellesi v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Andrej Plenković a Davor Ivo Stier písemně oznámili, že s platností ode dne 14. října 2016 odstupují z funkcí poslanců Evropského parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

Matthias Groote a Richard Howitt rovněž písemně oznámili, že s platností ode dne 1., resp. 2. listopadu 2016 odstupují z funkcí poslanců Evropského parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

Právní upozornění - Ochrana soukromí