Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 24. oktoober 2016 - Strasbourg

4. Parlamendi koosseis

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Jordi Sebastià asemel Florent Marcellesi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 11. oktoobrist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Florent Marcellesi vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Andrej Plenković ja Davor Ivo Stier on kirjalikult teatanud Euroopa Parlamendi liikme ametikohalt lahkumisest alates 14. oktoobrist 2016.

Parlament luges vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 nende ametikohad nimetatud kuupäevast alates vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi ametiasutusi.

Matthias Groote ja Richard Howitt on samuti teatanud kirjalikult Euroopa Parlamendi liikme ametikohalt lahkumisest alates vastavalt 1. ja 2. novembrist 2016.

Parlament luges vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 nende ametikohad nimetatud kuupäevadest alates vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi ametiasutusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika