Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 24 października 2016 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Florenta Marcellesiego w miejsce Jordi Sebastià na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 11 października 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Florent Marcellesi bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Andrej Plenković i Davor Ivo Stier zrzekli się na piśmie mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 14 października 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwą władzę krajową.

Matthias Groote i Richard Howitt również zrzekli się na piśmie mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego odpowiednio ze skutkiem od dnia 1 i 2 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwą władzę krajową.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności