Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné španielske úrady oznámili, že Florent Marcellesi bol s účinnosťou od 11. októbra 2016 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jordiho Sebastiàu.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

Andrej Plenković a Davor Ivo Stier písomne oznámili odstúpenie z funkcie poslancov Parlamentu s účinnosťou od 14. októbra 2016.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátov s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.

Matthias Groote a Richard Howitt takisto písomne oznámili uvoľnenie mandátov poslancov Parlamentu s účinnosťou od 1. novembra 2016 (M. Groote) a 2. novembra 2016 (R. Howitt).

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátov s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia