Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 24 października 2016 r. - Strasburg

5. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze portugalskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu António Marinho e Pinto w ramach postępowania karnego wszczętego przeciw niemu przez prokuraturę okręgową właściwą dla dzielnicy Lizbona-Zachód.

Właściwe władze francuskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen w ramach postępowania przygotowawczego wszczętego przez Sąd Pierwszej Instancji w Nanterre.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wnioski te zostały przekazane właściwej komisji, tj. komisji JURI .

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności