Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg

5. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné portugalské orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinto v súvislosti s trestnoprávnym konaním, ktoré voči jeho osobe začala prokuratúra obvodu Lisabon-Západ.

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Pen v súvislosti so súdnym vyšetrovaním, ktoré začal súd prvého stupňa v Nanterre.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku boli žiadosti pridelené gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia