Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Страсбург

7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D, Verts/ALE и EFDD следните искания за назначения:

комисия AFET: Dubravka Šuica

комисия ENVI: Paul Brannen на мястото на Tibor Szanyi

комисия AGRI: Tibor Szanyi на мястото на Paul Brannen, Florent Marcellesi

комисия FEMM: Florent Marcellesi

Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Florent Marcellesi

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Florent Marcellesi

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС - Албания: Igor Šoltes на мястото на Sven Giegold

комисия DEVE: Raymond Finch на мястото на Nathan Gill

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност