Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 24. října 2016 - Štrasburk

7. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, Verts/ALE a EFDD tyto žádosti o jmenování:

výbor AFET: Dubravka Šuica

výbor ENVI: Paul Brannen, kterým je nahrazen Tibor Szanyi

výbor AGRI: Tibor Szanyi, kterým je nahrazen Paul Brannen, Florent Marcellesi

výbor FEMM: Florent Marcellesi

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Florent Marcellesi

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Florent Marcellesi

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Igor Šoltes, kterým je nahrazen Sven Giegold

výbor DEVE: Raymond Finch, kterým je nahrazen Nathan Gill.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí