Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg

7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Dubravka Šuica

Commissie ENVI: Paul Brannen in de plaats van Tibor Szanyi

Commissie AGRI: Tibor Szanyi in de plaats van Paul Brannen, Florent Marcellesi

Commissie FEMM: Florent Marcellesi

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië): Florent Marcellesi

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Florent Marcellesi

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: Igor Šoltes in de plaats van Sven Giegold

Commissie DEVE: Raymond Finch in de plaats van Nathan Gill

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid