Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 24 octombrie 2016 - Strasbourg

7. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor PPE, S&D, Verts/ALE și EFDD următoarele cereri de numire:

AFET: Dubravka Šuica

ENVI: Paul Brannen în locul lui Tibor Szanyi

AGRI: Tibor Szanyi în locul lui Paul Brannen, Florent Marcellesi

FEMM: Florent Marcellesi

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia): Florent Marcellesi

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Florent Marcellesi

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: Igor Šoltes în locul lui Sven Giegold

DEVE: Raymond Finch în locul lui Nathan Gill

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate