Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg

7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D, Verts/ALE a EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Dubravka Šuica

výbor ENVI: Paul Brannen, ktorým je nahradený Tibor Szanyi

výbor AGRI: Tibor Szanyi, ktorým je nahradený Paul Brannen, Florent Marcellesi

výbor FEMM: Florent Marcellesi

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Florent Marcellesi

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Florent Marcellesi

Delegácia pri Parlamentnomvýbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Igor Šoltes, ktorým je nahradený Sven Giegold

výbor DEVE: Raymond Finch , ktorým je nahradený Nathan Gill

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia