Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 24., Hétfő - Strasbourg

9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. október 26-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat