Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris - Strasbūra

9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 26. oktobrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 groza attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika