Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg

10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van april I en II, mei I en II en juni I en II 2016 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid