Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 24. října 2016 - Štrasburk

11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000105/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Radě: Tuky s obsahem transmastných kyselin (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Tuky s obsahem transmastných kyselin (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Evropská dobrovolná služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), kterou pokládají Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Julie Ward za skupinu S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea a Gérard Deprez za skupinu ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Monika Hohlmeier a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao a Laura Ferrara Komisi: Politika a opatření EU na ochranu dětí v souvislosti s migrací (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí