Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. spalio 24 d. - Strasbūras

11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000105/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Tarybai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

- (O-000106/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

- (O-000107/2016), kurį pateikė Silvia Costa, CULT komiteto vardu Komisijai Europos savanorių tarnyba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016))

- (O-000126/2016), kurį pateikė Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ir Julie Ward S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Hohlmeier ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Laura Ferrara Komisijai: ES politika ir veiksmai, skirti vaikams apsaugoti migracijos aplinkybėmis (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika