Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris - Strasbūra

11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000105/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Padomei: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Brīvprātīgo dienests (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), kuru uzdeva Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar un Julie Ward S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Monika Hohlmeier un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Laura Ferrara Komisijai: ES politika un rīcība bērnu aizsardzībai migrācijas kontekstā (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika