Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg

11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000105/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Transvetten (TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Transvetzuren (Trans fatty acids - TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016));

- (O-000126/2016) van Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar en Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Hohlmeier en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao en Laura Ferrara, aan de Commissie: Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in de context van migratie (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Juridische mededeling - Privacybeleid