Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 24 października 2016 r. - Strasburg

11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000105/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wolontariat europejski (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), które skierowali Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar i Julie Ward w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Hohlmeier i Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Laura Ferrara, do Komisji: Polityka i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności