Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 24 octombrie 2016 - Strasbourg

11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000105/2016) adresată de Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Acizii grași trans (AGT) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016) adresată de Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Acizii grași trans (AGT) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016) adresată de Silvia Costa, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016) adresată de Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar și Julie Ward, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Hohlmeier și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao și Laura Ferrara, Comisiei: Politici și măsuri ale UE pentru protecția copiilor în contextul migrației (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate