Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 24. oktober 2016 - Strasbourg

11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000105/2016), ki so ga postavilil Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Svetu: Transmaščobne kisline (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Transmaščobne kisline (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), ki ga je postavila Silvia Costa, v imenu odbora CULT, Komisiji: Evropska prostovoljska služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), ki so ga postavili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar in Julie Ward v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Monika Hohlmeier in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE ter Ignazio Corrao in Laura Ferrara, Komisiji: Politike in ukrepi EU za zaščito otok v okviru migracije (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov